Om te beginnen wil ik Yoran Ypenburg (zoon van Jessica Roodhorst), die, zacht gezegd, stevig in de “lappenmand” zit, beterschap wensen.

Afgelopen week stond grotendeels in het teken van de parkeerproblematiek rond ons complex, m.n. op zaterdagen waarop wij een vol programma hebben. De oorzaak ligt o.a. bij toeristen van de Zaanse Schans die bij ons parkeren. Wij hebben dit bij het bestuur van de Zaanse Schans aangekaart en gevraagd of zij hierin direct actie willen ondernemen. Ook het probleem bij de gemeente neergelegd via onze contactpersonen aldaar. Verder hebben wij zelf een aantal maatregelen genomen. Onze leden vragen wij indien mogelijk de auto thuis te laten. Aan bezoekende verenigingen uit de buurt vragen wij tevens niet met de auto te komen en als dat niet anders kan om samen te reizen. Wij plaatsen hiervoor informatie op onze site of wij sturen een mail die zij voorafgaand aan een drukke zaterdag ontvangen. Mogelijk worden er ook gebieden afgezet aan de Diederik Sonoyweg om een vrije doorgang voor vrachtauto’s te realiseren. Tot slot zullen wij contact opnemen met PepsiCo om te kijken of zij ook iets kunnen betekenen in het voorkomen van de parkeerproblemen.

Op 10 december jl. was er in “De Kraai” een vervolgbijeenkomst omtrent de ontwikkelingsstrategie van de Zaanse Schans. Wij waren hier ook vertegenwoordigd door Wim IJsseldijk,  Marten v/d Laan en Ronald Heijn (dank hiervoor) en wij hebben aangegeven altijd open te staan voor overleg en actief mee te zullen blijven werken.  Naast dat wij aandacht hebben gevraagd voor de actuele parkeerproblemen hebben wij onze belangen, mede in relatie tot de ontwikkeling van de Zaanse Schans, nog eens benoemd. O.a. ons voortbestaan voor de lange termijn op de huidige locatie of onder voorwaarden elders.

Vanuit de KNVB is het initiatief, genaamd “De Groene Club”, genomen om clubs te helpen bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. Ook bij ons is een inventarisatie gedaan, begeleid namens Zaandijk door Marten v/d Laan en Ronald Heijn. Hier is een lijst met mogelijke grote en kleine maatregelen uit voortgekomen. De komende maanden zullen wij bekijken wat wij al dan niet, verspreid over een aantal jaren, uit gaan voeren.

Aankomende zaterdagavond wordt de jaarlijkse Kerstbingo weer gehouden. Dit is dankzij de organisatoren Robert Aafjes en Sven Willems uitgegroeid tot een fantastische clubavond voor jong en oud. Dus kom allen!!!