Wij zijn heel blij te melden dat n.a.v. de versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet de trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar op 6 mei a.s. in aangepaste vorm bij Zaandijk weer hervat gaan worden. Veel spelers en trainers staan te trappelen van ongeduld.

De trainingen zijn voor spelers en trainers op vrijwillige basis. Wij hebben gemerkt dat onder onze leden ook twijfel over het hervatten van de trainingen heerst. M.n. bij die getroffen zijn door het coronavirus of die zelfs dierbaren hebben verloren. Langs deze weg willen wij ons medeleven met hen betuigen. De keuze om wel te starten was dan ook best lastig.

Uitgangspunt voor ons blijft: onze gezondheid staat altijd voorop.

Op zich gelden er voor de trainingen zelf voor de jeugd t/m 12 jaar geen beperkingen. De jeugd van 13 t/m 18 jaar dient tijdens de trainingen 1 ½ meter afstand te houden. Elke leeftijdscategorie traint één keer per week en hiervoor is alleen het kunstgrasveld beschikbaar. Onze natuurgrasvelden zijn al ingezaaid en mogen ook niet betreden worden. Het trainingsschema volgt nog.

Jullie zullen begrijpen dat, met het organiseren van de trainingen, veel regeltjes en voorbereidingen samenhangen. Wij zullen jullie de komende dagen geleidelijk hierin meenemen.

Het begint met de algemene hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag jouw kind weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten je huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na het bezoek aan een sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

 

Enkele andere belangrijke basisregels:

 • Iedere sporter moet in sportkleding het complex betreden en weer verlaten;
 • De kleedkamers zijn gesloten;
 • De kantine is gesloten;
 • Ouders die hun kind(eren) naar het sportcomplex brengen en halen, worden geacht hun kind(eren) af te zetten voor de ingang van het complex en na de training weer tijdig op te halen;
 • Geen ouders of supporters langs de lijn of op het sportcomplex;
 • Elke speler/trainer wordt geacht zelf een bidon met water van thuis mee te nemen.

 

Op het complex zullen er gescheiden looproutes zijn naar de in- en uitgang en er zal een bestuursdienst aanwezig zijn om samen met de trainers alles in goede banen te leiden en de regels te handhaven.

Wij gaan ook uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. Als je kiest om te trainen ofje dochter/ zoon deel te laten nemen aan de trainingen, gaan wij er ook van uit dat wordt ingestemd met de naleving van de regels. Indien wij gaandeweg constateren dat die regels niet worden nageleefd en wij hierop niet kunnen handhaven, dan zullen wij overwegen om het organiseren van bepaalde, of alle trainingen per direct te beëindigen.

Wordt vervolgd.

Voor meer informatie