Elk jaar in juli wordt de contributie geïncasseerd. Dit jaar stellen we de incasso uit tot een later tijdstip.

Normaal gesproken zou in juli de contributie voor het voetbalseizoen 2020/2021 geïncasseerd worden. Vanwege de coronacrisis heeft het Hoofdbestuur besloten, de inning van de contributie naar een later moment in het jaar te verschuiven. Er zijn nog te veel onzekerheden, waardoor nog niet bepaald kan worden, of de bedragen aangepast gaan worden.

In augustus zal het Hoofdbestuur hierover een besluit nemen en bepalen, wanneer de contributies geïncasseerd gaan worden. Indien de bedragen aangepast worden, wordt goedkeuring in de Algemene ledenvergadering gevraagd, voordat de incasso plaatsvind.