Vanaf volgende week kunnen spelende leden en ouders/verzorgers weer via de APP ’Voetbal.nl’ intekenen voor de vrijwilligersdienst. Er zijn kantine- en terreindiensten ingeroosterd op een aantal vrijdagavonden, zaterdagen en zondagen van 12 september tot aan de winterstop. Een kantinedienst duurt 3 uur en een terreindienst 4,5 uur. Je kunt daaruit zelf een keuze maken. Met drie kantinediensten of twee terreindiensten heb je dus al je 90 vrijwilligerspunten binnen!

Het overgrote deel van de leden en ouders heeft vorig seizoen met plezier hun diensten uitgevoerd. De vrijwilligerscoördinatoren hebben slechts mondjesmaat leden moeten aanwijzen voor een openstaande dienst. We rekenen ook dit seizoen op je enthousiaste medewerking!

Ben je nog niet bekend met de regeling ‘Vrijwilligersdiensten’? Op de website van onze club staat alle informatie over de regeling. Heb je de APP ‘Voetbal.nl’ nog niet geïnstalleerd op je telefoon, laptop, tablet of PC? Kijk ook op onze website voor de toelichting en instructies.

Coronamaatregelen

Op ons sportcomplex gelden bijzondere gedragsregels om een zo veilig en gezond mogelijk sportklimaat bij onze club te realiseren. Ook in onze kantine gelden beperkende maatregelen, zoals een registratieplicht bij binnenkomst en natuurlijk de 1,5 meter tussenruimte.

De maatregelen zijn niet alleen bedoeld voor de bezoekers van de kantine maar zeker ook voor het kantinepersoneel. De dienstdoende Kantinebeheerdienst en de leden en ouders die achter de bar en in de snackcorner actief zijn, moeten vanzelfsprekend ook kunnen rekenen op een veilige en gezonde werkplek!

Zie voor informatie ons nieuwsbericht ‘De kantine in Coronatijd’ en ‘Zie hier onze coronaregels voor je bezoek aan ZVV Zaandijk’ op onze website

Wat kun je zelf doen?

We vragen je om je te registreren voor aanvang van je dienst (QR code bij entree) en tijdens je dienst de gedragsregels in acht te nemen om zo een voorbeeld te zijn voor de bezoekers van onze kantine. Volg daarbij de aanwijzingen op van de dienstdoende Kantinebeheerdienst. En heb je gezondheidsklachten, blijf dan thuis, regel zo mogelijk tijdig een vervanger en laat je testen!

ZAANDIJKERS DOEN HET MET EN VOOR ELKAAR! OOK VEILIG IN CORONATIJD!

Namens het bestuur, de vrijwilligerscoördinatoren Jessica en Rob