Zoals bekend zijn gisteren door het kabinet n.a.v. de toename van het aantal besmettingen de coronamaatregelen aangescherpt voor een periode van drie weken.

Voor onze vereniging zijn de belangrijkste maatregelen die per vandaag ingaan:

  • De kantine moet op alle dagen van de week dicht
  • Geen publiek toegestaan bij wedstrijden EN bij trainingen

Bij met name de jeugdwedstrijden zitten aan het niet toelaten van publiek wel wat praktische knelpunten. Wij hopen vandaag hierover werkbare richtlijnen van de KNVB te ontvangen. Onze definitieve uitwerking van de maatregelen volgt dus nog. Vooruitlopend hierop:

Vanaf vandaag -dinsdag 29 september- is publiek bij alle trainingen niet meer toegestaan!

Bij de trainingen van de jongste jeugd geldt dat ouders hun kinderen voor de training naar de trainer bij het veld brengen, waarna ouders het complex moeten verlaten. Na de training kunnen de kinderen weer bij het veld worden opgehaald. Oudere jeugd vragen wij op eigen gelegenheid op de fiets te komen.

Natuurlijk blijven onze andere eerder afgekondigde coronamaatregelen gewoon van kracht, zoals 1,5 meter afstand en handen wassen.

Houd verdere berichtgeving in de gaten.

Het Bestuur