Op 1 december a.s. digitale Algemene Ledenvergadering

Na het laten vervallen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni dit jaar laten wij weten dat de volgende vergadering op 1 december a.s. zal zijn. In verband met coronapandemie zal deze digitaal via Youtube plaatsvinden. Vanuit rechtswege is hiervoor toestemming gegeven.

Verder uitstel van de ALV is niet mogelijk, omdat er een aantal zaken conform de statuten en huishoudelijk reglement aan de leden voorgelegd moeten worden. Ook willen wij jullie tijdens de vergadering op de hoogte brengen van het hele coronatraject vanaf maart en de effecten op onze mooie vereniging.

Een digitale ALV is voor iedereen nieuw en wij als bestuur zullen dit zo goed mogelijk voorbereiden. Voor het deelnemen ontvangen jullie tijdig heldere instructies. Leden met een computer en een internetverbinding moeten makkelijk mee kunnen doen. Het stellen van vragen en met elkaar in gesprek gaan is zeker met een grote groep digitaal een stuk lastiger. Daarom willen we de mogelijkheid bieden om voorafgaand aan de vergadering per agendapunt vragen te stellen over vooraf toegestuurde stukken.

Wij zullen je stap voor stap in de voorbereidingen op de ALV meenemen. De eerste stap is dat je je als deelnemend lid op 10 en 11 november a.s. via onze site voor de ALV kunt aanmelden.

Hoe het allemaal precies in z’n werk gaat lees je in een volgend bericht. Houd de verdere berichtgeving dus in de gaten.

Het Bestuur