Aanmelding

Vanaf nu kunnen leden en de wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden zich via de volgende link aanmelden voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) op 1 december a.s. aanvang 20.00 uur:

zvvzaandijk.nl/alv

Om het lidmaatschap te kunnen controleren verzoeken wij de gegevens in te vullen die ook bij ons in de ledenadministratie bekend zijn.

 

Vervolgtraject na aanmelding

De ALV zal digitaal via een privékanaal van Youtube plaatsvinden. Om deel te nemen ontvangen de aangemelde deelnemers tijdig via de mail een link waarmee op 1 december kan worden ingelogd.

Op 24 november worden de stukken behorende bij de agendapunten (zie onder) per mail aan de deelnemers  gestuurd.

Om de vergadering zelf zo soepel mogelijk te laten verlopen bieden wij de gelegenheid om voorafgaand aan de vergadering vragen te stellen. Tot en met 26 november kunnen de deelnemers per agendapunt vragen aanleveren. Hiervoor wordt een digitaal portaal ter beschikking gesteld.

Het bestuur zal proberen om de vragen zoveel mogelijk vooraf te beantwoorden. Op 30 november worden alle gestelde vragen en de antwoorden naar de deelnemers toegestuurd.

 

Tijdens de vergadering

 • Het bestuur en de kascommissie zijn in de kantine aanwezig.
 • De deelnemers melden zich vanaf 19:45 uur voor de vergadering aan via de toegestuurde link.
 • Het geluid van elke deelnemer wordt vanuit de kantine uitgezet.
 • De voorzitter leidt de vergadering.
 • Indien er per agendapunt nog vragen zijn, kunnen die worden gesteld via een chatfunctie.
 • Tijdens de vergadering moet er ook over aantal onderwerpen ‘ter goedkeuring’ gestemd worden. De voorzitter zal het moment aangeven wanneer er gestemd kan worden. Het is voldoende als alleen de tegenstemmers dit via de functie ‘duimpje omlaag’ melden. De secretaris zal de uitslag van de stemming bijhouden en bekend maken.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering ZVV Zaandijk

 1. Opening (o.a. herdenken overledenen)
 2. Mededelingen en ingekomen stukken (o.a. stand van zaken m.b.t. corona)
 3. Notulen 19 november 2019  (Ter vaststelling)
 4. Jaarrekening 2019/2020 (Ter goedkeuring)
  • Toelichting
  • Verslag kascommissie
  • Goedkeuring en verlenen decharge
  • Aanstellen nieuwe kascommissie
 5. Begroting 2020/2021
  • Toelichting
  • Contributie veteranen 7 tegen 7 (Ter goedkeuring)
 6. Vacatures Bestuur
  • Benoeming Karen van Dijk tot secretaris (Ter goedkeuring)
 7. Aangepast Huishoudelijk Reglement (Ter goedkeuring)
 8. Stand van zaken elke commissie
 9. Rondvraag en sluiting

Huldiging jubilarissen

Het huldigen van de jubilarissen is altijd een vast agendapunt tijdens de ALV in november. Echter wij willen hen graag op een meer persoonlijke manier in het zonnetje zetten. Dit agendapunt schuiven wij daarom door naar de vergadering van juni 2021, waarbij wij hopen dat wij dan weer gezamenlijk veilig bij elkaar kunnen komen in de kantine.

 

Het bestuur