Wij zijn erg blij te melden dat Hans Florijn Jessica Roodhorst wil opvolgen als voorzitter van de Kantinecommissie. Jessica heeft deze rol 12 jaar met glans vervuld, maar de reglementen schrijven voor dat de maximale zittingstermijn voor een bestuurslid 3 maal 3 jaar is. Vandaar deze stap.

Hans is al lid van de Kantinecommissie, heeft een prachtige carrière in het bedrijfsleven en heeft zich ook elders al maatschappelijk verdienstelijk gemaakt. Hans zal deelnemen aan de vergaderingen van het Hoofdbestuur en meedenken en meepraten over verenigingsaangelegenheden. Binnen de Kantinecommissie zal hij zich in samenwerking ‘het vak eigen maken’, het goede werk van Jessica verder voortzetten en waar nodig optimaliseren. Jessica wordt de ‘rechterhand’ van Hans en blijft alle andere werkzaamheden met de haar kenmerkende energie gewoon voortzetten. Hans zal  de komende tijd kennis maken met alle geledingen binnen de club en advies inwinnen. Formeel zal Hans in de ALV van juni 2021 door de Kantinecommissie aan de leden worden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Kantinecommissie.

Op deze plek zeggen we alvast tegen Jessica beetje onpersoonlijk maar niet minder welgemeend: “Enorm bedankt voor 12 jaar voorzitterschap van de KC!”

Hans zal zich de komende tijd nog persoonlijk aan jullie voorstellen.

Namens het bestuur, Karen van Dijk (secretaris)