Het Hoofdbestuur heeft besloten ook dit jaar vanwege corona geen Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni te beleggen. De hoop is er dat er in november een normale ALV  kan plaatsvinden in de kantine.

Tevens heeft het Hoofdbestuur besloten vanwege de pandemie de contributiebedragen door het 2e seizoen op rij voor 2021/2022 NIET te verhogen. Hierdoor is het ook mogelijk de ALV uit te stellen, omdat er geen goedkeuring van de leden voor contributieverhoging nodig is.