Zoals jullie weten zijn afgelopen dinsdag de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt.

Dit betekent dat vanaf 6 november a.s. een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk is voor niet alleen toegang tot de kantine, maar ook voor het terras en de kleedkamers voor personen van 18 jaar of ouder. Trainers, scheidsrechter en vrijwilligers die in functie zijn, worden vrijgesteld van deze plicht. Ook voor afhalen in de kantine en toiletbezoek is een CTB nodig. Tevens wordt 1,5 meter afstand houden opnieuw ingevoerd.

Wij dienen vooraf te controleren op het in het bezit hebben van het CTB op straffe van aanzienlijke boetes. Wedstrijden afgelasten geeft een boete vanuit de KNVB van ca €150,- per teruggetrokken team, niet handhaven een boete voor de club (€4.350) en voor personen (€95,-). En zelfs ultiem met sluiting van het gehele complex.

Wij begrijpen de noodzaak om de pandemie de kop in te drukken, maar dit stelt ons voor een bijna onmogelijke opdracht om de handhaving te organiseren. Het zal voor ons heel lastig worden om vrijwilligers te vinden voor deze ondankbare taak. Wij hebben al een groot beslag op hen gelegd tijdens de coronapandemie naast de reguliere taken die zij hebben. Aangezien de vrijwilligers bekenden zijn binnen de club kan de handhaving ten koste gaan van persoonlijke relaties en de cohesie binnen de club. Wij willen vooraf beslist voorkomen dat onze vrijwilligers bloot worden gesteld aan emoties die samenhangen met de handhaving. Daarom gaat onze voorkeur uit naar externe controleurs. Hiervoor hebben wij een verzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft van het rijk budget gekregen om de handhaving te organiseren. Wij zullen ook zelf naar een externe partij zoeken. Wij vragen de gemeente deze kosten te compenseren. Recent hebben wij een brief verstuurd aan de burgemeester waarin wij onze toenemende dilemma’s omtrent de coronahandhaving hebben toegelicht. Deze brief hebben wij op het gemeentehuis in aanwezigheid van bestuursleden van andere Zaans sportclubs ook mondeling toegelicht. Wij hebben gevraagd om enige coulance en samenwerking. De burgemeester had begrip voor onze argumenten en voorstel, vroeg om samenwerking, maar stelde ook dat zij moeten handhaven. De nieuwe maatregelen dwingen tot strengere handhaving.

Het bovenstaande overwegende geldt bij onze club ingaande 6 november a.s. het volgende:

– De kleedkamers worden gesloten voor alle seniorenteams en personen die niet in functie zijn.
Dit betekent omgekleed naar de club en thuis douchen.
– De kantine en terras zijn niet meer beschikbaar als horecafaciliteit. Meubilair wordt
verwijderd. Wel zal bekeken of er een afhaalloket gerealiseerd kan worden.
– Dringende advies is om de 1,5 meter en basis hygiëneregels te respecteren.
– Heb je klachten: Blijf thuis, ook als je gevaccineerd bent.

Mocht het toch lukken om controleurs te vinden, dan zullen wij op de momenten dat zij beschikbaar zijn overwegen de eerste twee genoemde maatregelen snel te versoepelen. Wij zullen dus zoeken naar externe controleurs. Als er toch Zaandijkers zijn die deze taak in koppeltjes van twee (eventueel tegen betaling) op zich willen nemen, dan kunnen zij contact opnemen met onze voorzitter, Bart Glandorff. bart.glandorff@zvvzaandijk.nl.

Wij willen vooral de nadruk leggen op zaken die nog wel kunnen, mits wij de controle kunnen organiseren en de bezoekers bereid zijn om hun CTB te tonen. Besloten feestjes en de Klaverjasavond bijvoorbeeld kunnen nog steeds doorgaan. En hopelijk lukt het ons ook de controle op de reguliere speeldagen te organiseren. Voor komend weekend is organiseren van de controle heel kort dag, maar het wordt nog wel geprobeerd.

Wij begrijpen dat de nieuwe besluiten wederom grote financiële, maatschappelijke en organisatorische gevolgen voor ons hebben. Uit perspectief van de overheid hadden wij wellicht tot andere keuzes gekomen. Voer de discussie vooral op die plekken waar deze wel impact heeft, maar dat is niet op de voetbalvereniging of met onze vrijwilligers. We snappen de frustratie volledig, maar wij zullen absoluut niet tolereren dat vrijwilligers aan die frustratie worden blootgesteld. Ook zij hebben hetzelfde belang: de club draaiende houden voor iedereen. Wij doen ook wederom een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen jullie begrip. Blijf genieten. Wij zullen wekelijks bepalen of er aanpassingen gedaan kunnen worden.

Alvast bedankt voor de medewerking en vooral (en desondanks…) heel veel sportplezier!

Het Hoofdbestuur

N.B. Eventueel kunnen er bij andere verenigingen verschillen zitten in de uitvoering van dit alles. Houd hier
rekening mee bij uitwedstrijden en kijk naar de maatregelen van de betreffende club op je Voetbal.nl App.