VERVANGENDE MAATREGEL GEBRUIK KLEEDKAMERS DOOR SENIORENTEAMS

Achtergrond

Op 2 november j.l. heeft het kabinet nieuwe coronaregels afgekondigd. Daarom geldt vanaf 6 november bij onze vereniging dat personen van 18 jaar of ouder een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten tonen voor toegang tot de kantine, het terras bij de kantine en voor toegang tot de kleedkamers.

Het bestuur van ZVV Zaandijk heeft op 5 november de leden en bezoekers geïnformeerd hoe de vereniging daar invulling aan geeft. Zo is voor de kleedkamers bepaald dat deze gesloten zijn voor seniorenteams.

Wij willen echter op veler verzoek toch de mogelijkheid bieden om de kleedkamers onder voorwaarden open te stellen voor seniorenteams om daarmee zoveel mogelijk een normale situatie te creëren.

Vervangende maatregel
De vervangende regel is dat de aanvoerder, trainer of leider van het seniorenteam van ZVV Zaandijk de gedelegeerde taak van het bestuur krijgt toebedeeld om vast te stellen of de eigen spelers èn de spelers van de tegenpartij in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs (CTB). De aangewezen aanvoerder, trainer of leider handelt dus uit naam van het bestuur.
Is men in het bezit van een CTB, dan heeft men toegang tot de kleedkamers voor en na de wedstrijd en in de rust. Kan een speler geen CTB tonen, dan heeft zij/hij geen toegang tot de kleedaccommodatie.

 Uitvoering

  1. Elk seniorenteam van ZVV Zaandijk bepaalt in overleg wie (aanvoerder, trainer of leider) namens het team toeziet op de CTB-handhaving voor toegang tot onze kleedkamers.
  2. De bij punt 1 aangewezen persoon informeert direct zelf de voorzitter van de Damescommissie: Marja Hartland hartland@zvvzaandijk.nl of van de Seniorencommissie: Bas de Goede bas.de.goede@zvvzaandijk.nl en committeert zich daarmee aan de strikte uitvoering van de bijbehorende (volgende) taken.
  3. De bij punt 1 aangewezen persoon informeert de spelers van het eigen team over de geldende regels. Verder vraagt zij/hij vooraf de spelers zónder CTB zich voor en na de wedstrijd en in de rust niet in de kleedkamers te begeven.
  4. De bij punt 1 aangewezen persoon informeert de aanvoerder, trainer of leider van de tegenpartij over de geldende regels, die op haar/zijn buurt de eigen spelers hierover inlicht. Verder vraagt ook zij/hij de spelers vooraf zónder CTB zich voor en na de wedstrijd en in de rust niet in de kleedkamers te begeven. De aanvoerder, trainer of leider van de tegenpartij is een verlengstuk van de aangewezen persoon van ZVV Zaandijk.  De laatste houdt toezicht op een goede uitvoering door de tegenpartij.
  5. De bij punt 1 aangewezen persoon en de aanvoerder, trainer of leider van de tegenpartij controleren gezamenlijk voor de wedstrijd alle spelers bij de ingang van onze kleedaccommodatie op een CTB.
  6. De bij punt 1 aangewezen persoon en de aanvoerder, trainer of leider van de tegenpartij zien er gezamenlijk op toe dat spelers zonder CTB, zich niet in de kleedkamer begeven.
  7. Als het team van ZVV Zaandijk niet mee wil werken aan deze vervangende regel, dan is die niet van kracht en kan het Zaandijkteam én de tegenstander géén gebruik maken van de kleedkamers. Dan moet men dus thuis omkleden en douchen. Het niet mee willen werken dient gemeld te worden bij de voorzitter van de Damescommissie: Marja Hartland hartland@zvvzaandijk.nl of van de Seniorencommissie: Bas de Goede bas.de.goede@zvvzaandijk.nl
    Als alleen de tegenstander niet mee wil werken, dan kunnen alleen zij geen gebruik maken van de kleedkamers. Dit dienen zij te melden bij de bij punt 1 aangewezen persoon.
  8. De dienstdoende bestuursdienst van ZVV Zaandijk heeft aangaande de CTB-handhaving in deze geen aanvullende rol.

Tot slot
Het bovenstaande is heel formeel geformuleerd, maar de uitvoering is zo veel als mogelijk op basis van de menselijke maat. En we rekenen natuurlijk op een ieders medewerking. Het grotere doel is dat wij een veilige en prettige omgeving op ons complex creëren.

Het bestuur