Beste leden,
De laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben wij een jaar terug online gehouden. De afgelopen weken zijn wij de druk bezig geweest om de ALV eind november voor te bereiden. Het is onze grote wens jullie hiervoor allemaal in levenden lijve in de kantine te ontmoeten. Gezien de afgekondigde coronamaatregelen gaat dat vooralsnog niet lukken. Daarom hebben wij  op 12 november j.l. besloten om de ALV tot nader order uit te stellen.

De komende weken zullen wij de ontwikkelen nauwgezet blijven volgen. Op basis daarvan bepalen we een nieuwe datum, waarbij het niet uit te sluiten is dan de ALV alsnog online gehouden zal moeten worden.
Wij houden jullie op de hoogte.

Namens het Hoofdbestuur, Bart Glandorff  (Voorzitter)