In de persconferentie van 12 november 2021 heeft het kabinet wederom de coronamaatregelen aangescherpt om het toenemende aantal besmettingen onder controle te krijgen. Samengevat gelden de volgende regels vanaf 13 november 2021:

  1. Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele en amateursport is niet toegestaan.
  2. Kantines zijn gelijkgesteld aan de gewone horeca. Dit betekent dat ook kantines om 20.00 uur gesloten moeten worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 uur ’s ochtends open zijn.
  3. Het coronatoegangsbewijs (CTB) geldt op alle sportlocaties voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties voor personen van 18 jaar en ouder.
  4. Placering (vast zitplaatsen) in kantines en op buitenterrassen is verplicht.
  5. Afhalen van consumpties in de kantine van een buitensportlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje dragen is dan wel verplicht.
  6. Strikt noodzakelijke ‘rijouders’ van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel.

Bron: Protocol “Verantwoord Sporten in Zaanstad” van Gemeente Zaanstad, versie 13 november 2021

Voor de uitvoering bij ZVV Zaandijk hebben wij teruggegrepen op maatregelen die wij na eerdere persconferenties het afgelopen anderhalf jaar hebben afgekondigd.  Hieronder volgen de regels die vanaf 13 november 2021 bij onze club gelden.

Publiek

Trainingen en wedstrijden jongste jeugd

Bij de trainingen en wedstrijden van de jongste jeugd geldt dat ouders hun kinderen voor de training en wedstrijd naar de trainer of leider bij het veld brengen, waarna ouders het complex moeten verlaten. Na de training of wedstrijd kunnen de kinderen weer bij het veld worden opgehaald.

Trainingen en wedstrijden oudere jeugd

Oudere jeugd vragen wij op eigen gelegenheid op de fiets te komen naar de trainingen en wedstrijden.

 

Jeugdbegeleiders/rijouders  (voor uitspelende Zaandijkteams en bezoekende teams)

  • Tijdens de wedstrijden is er per team  minimaal  1 begeleider (ouder of verzorger van een speler) aanwezig ter ondersteuning van de trainer en leider.
  • Per 3 spelers is er 1 begeleider toegestaan (afgerond naar boven). Dit is inclusief trainer en leider. Alle begeleiders dienen duidelijk herkenbaar te zijn middels clubkleding en/of een hesje en vooraf aangewezen te worden. De staf van een team (trainer, leider) wijst de begeleiders aan.

Voorbeeld 1: O17- heeft 14 spelers, dus mogen er 5 begeleiders mee. In dit geval de trainer, de leider, de grensrechter en 2 begeleiders/corona-coördinatoren die ook chauffeur zijn.

Voorbeeld 2: O10-1 heeft 7 spelers. Dus mogen er 3 begeleiders aanwezig zijn. In dit geval de trainer, coach en 1 begeleider/corona-coördinator die ook chauffeur is.

Let op!: De chauffeurs behoren tot de teambegeleiding en maken onderdeel uit van de bovenstaande berekening.

 

Kleedkamer bij wedstrijden seniorenteams

De kleedkamers zijn -onder voorwaarden- bij wedstrijden toegankelijk voor seniorenteams om daarmee zoveel mogelijk een normale situatie te creëren, ondanks dat wij ons realiseren dat er een vorm van tweedeling ontstaat, die wij als club niet voorstaan. Het gebruik maken van deze regeling is een keuze van het seniorenteam.

De aanvoerder, trainer of leider van het seniorenteam van ZVV Zaandijk krijgt de gedelegeerde taak van het bestuur toebedeeld om vast te stellen of de eigen spelers èn de spelers van de tegenpartij in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs (CTB). De aangewezen aanvoerder, trainer of leider handelt dus uit naam van het bestuur. Is men in het bezit van een CTB, dan heeft men toegang tot de kleedkamers voor en na de wedstrijd en in de rust. Kan een speler geen CTB tonen, dan heeft zij/hij geen toegang tot de kleedkamers. Zie voor meer info eerder nieuwsbericht over versoepeling gebruik kleedkamers.

 

QR-scanners

ZVV Zaandijk zoekt binnen de club naar scanners voor het controleren van het CTB bij de kantine, terras en kleedkamers. Mogelijk biedt de gemeente ook toezichthouders (BOA’s) die de scanners van onze club bijstaan. Aanvragen hiervoor zijn m.n. voor de kritische momenten ingediend. Leveren van scanners door ZVV Zaandijk en toezichthouders door de gemeente kan echter niet worden gegarandeerd.

 

Het bestuur