De KNVB heeft besloten om de competitie voor de A-categorieteams (m/v) na komend weekend (per 6 december) stil te leggen. De competitie voor deze teams wordt weer na de winterstop hervat. Maar uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen van het kabinet.
De competitie voor de B-categorieteams (senioren en jeugd) wordt NIET opgeschort. De teams blijven tot aan de winterstop ‘gewoon’ voetballen.

De KNVB zegt over haar besluit: “We hebben advies aangevraagd bij het Voetbal Medisch Centrum over het spelen van wedstrijden in het weekend, terwijl er doordeweeks niet getraind kan worden. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen prestatief (A-categorie) en recreatief voetbal (B-categorie). Bij het eerste is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training als tactische maar ook fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en onverantwoord zijn. Mochten teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en het hierdoor verantwoord vinden om op vrijwillige basis oefenwedstrijden te spelen, dan kan dit in onderling overleg worden geregeld.
Bij het recreatief voetbal ligt de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager. Trainen gebeurt minder frequent en minder intens. Als je voor deze categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden schrapt, dan loop je het risico op bewegingsarmoede. In de B-categorie blijft het programma tot aan de winterstop staan, zodat circa 85% van de amateurvoetballers in elk geval eenmaal per week kan sporten.”

Noot Redactie:
D
e eerdere berichtgeving over stilleggen
vanaf komend weekend was onjuist.