Het bestuur van CLUB 101 heeft helaas moeten besluiten, gelet op de huidige stand van zaken rondom corona, om de Snert/Oliebollen Wandeltocht 2022 niet door te laten gaan. Het is ons inziens onverantwoord om op 16 januari ruim 100 mensen in de kantine te ontvangen.

De wandeltocht is verschoven naar het Paasweekend van 17 en 18 april 2022.  Alle leden van CLUB 101 krijgen  hiervoor een uitnodiging. Voor degene die niet lid zijn,  hou de website van ZVV Zaandijk in de gaten.

Het bestuur van CLUB 101