De overhandiging van een fraaie plaquette en de bijbehorende bos bloemen aan Kees Hartland, Henk Stam en Rein Schoolmeester (v.l.n.r.) was het geweldige slotstuk van de Algemene Ledenvergadering van ZVV Zaandijk op 22 maart jl. De mannen werden gehuldigd vanwege het hun 235-jarige lidmaatschap: Kees 75 jaar en Henk en Rein elk 80 jaar! Met bescheiden trots luisterden ze naar de mooie woorden van voorzitter Bart Glandorff en lieten ze zich ietwat ongemakkelijk op de gevoelige plaat vastleggen door onze fotograaf Hans Vet. Met hen ontvingen tal van trouwe Zaandijkers de Zaandijkspeld en de bos bloemen vanwege hun 25, 40 en 50-jarig lidmaatschap.

Voor het eerst in twee jaar konden de aanwezige leden weer lijfelijk aanwezig zijn en fysiek stemmen over een aantal formele aangelegenheden, zoals de formele benoeming van Patrick Leering en Hans Florijn als voorzitter van de Jeugd- respectievelijk Kantinecommissie, de notulen van de vorige vergadering en de financiën van de club. De penningmeester kon verheugd mededelen dat er, ondanks de coronastops van de competities, ‘slechts’ een kleine minpost onder de streep was te noteren. Dit was vooral te danken aan een stijgend ledenaantal, trouwe sponsors en subsidies van de KNVB en de Overheid. De contributie voor het volgend seizoen behoeft daardoor niet extra verhoogd te worden, maar blijft beperkt tot een verhoging aan de hand van de algemene indexering van een kleine 3%. De Kascommissie, Ronald Draijer en Wouter de Dood, verleende het bestuur decharge voor de gevoerde financiële administratie. Alle commissievoorzitters brachten hun commissies en afdelingen gloedvol over het voetlicht. En zo kwam een einde -met complimenten aan en een verdiend applaus voor het bestuur- aan weer een ‘ouderwetse’ drukbezochte ledenvergadering.