De afgelopen maanden is (weer) het nodige aan materiaal, kleding e.d. achtergebleven op het sportpark, in de kleedkamers en de kantine. Bent u iets kwijt? Het komend weekend 12 en 13 november liggen de gevonden voorwerpen uitgestald in de kantine.