Bestuurlijke organisatie

Het Dagelijks Bestuur van ZVV Zaandijk bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Met de voorzitters van de kerncommissies: Kantine-, Dames-, Jeugd-, Senioren- en Voetbaltechnische commissie (Technisch Hart), vormen zij tezamen het Hoofdbestuur. Daarnaast wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund en geadviseerd door diverse andere commissies en werkgroepen. 

Het Hoofdbestuur schept financiële en organisatorische kaders om voetbal bij ZVV Zaandijk voor de lange termijn mogelijk te maken en geeft het beleid hieromtrent vorm en inhoud. Het Hoofdbestuur laat zich leiden door de Algemene Ledenvergadering,  de statutenhet huishoudelijk reglement en ander geformaliseerd beleid van de vereniging. 

Het bestuur heeft  haar taken en verantwoordelijkheden deels gemandateerd aan de voorzitters van de kerncommissies. Op basis van het Mandaatbesluit zijn die voorzitters verantwoordelijk voor adequate uitvoering en handhaving van de opgedragen taken en activiteiten binnen hun commissies en aandachtsgebieden. Hierbij houden zij rekening met de verenigingsbeleidskaders en de taken en verantwoordelijkheden van de andere commissies.

Even voorstellen

Hieronder vind je alle leden van het Hoofdbestuur van ZVV Zaandijk. Wil je een bestuurslid  benaderen, dan kan dat via de e-mailadressen op de site. Of persoonlijk op ons complex.  

Marjolijn Lichtenberg Penningmeester

marjolijn.lichtenberg@zvvzaandijk.nl

Karen van Dijk Secretaris

karen.van.dijk@zvvzaandijk.nl

Patrick Leering Voorzitter Jeugd

patrick.leering@zvvzaandijk.nl

Marja Hartland Voorzitter Dames

marja.hartland@zvvzaandijk.nl

Bas de Goede Voorzitter Senioren

bas.de.goede@zvvzaandijk.nl

Hans Florijn Voorzitter Kantine

hans.florijn@zvvzaandijk.nl