WELKOM BIJ CLUB 101

Club 101 is de al ruim 73 jaar bestaande supportersvereniging van de voetbalvereniging ZVV Zaandijk. De doelstelling van Club 101 is om door middel van vrijwillige donaties van leden, financieel steun te verlenen aan de verschillende commissies binnen de vereniging.

WAT BETEKENT CLUB 101 VOOR ONZE VERENIGING?

De supportersvereniging draagt mee bij verschillende kosten zoals het aanschaffen van nieuwe doelnetten, kampioenschappen van senioren. dames en jeugd teams. Ook activiteiten voor de jeugd zoals sinterklaasmiddag en kampen worden ondersteund door CLUB 101. En ook heeft CLUB 101 een financieel oog voor de werkersploeg.

De indruk zou bestaan, dat wij vanwege de naam 101 leden hebben, niets is minder waar, wij zitten al ver over de 200 leden!

Motto Club 101:

“Zaandijkers met elkaar, maar vooral voor elkaar”

Nieuwe leden 2020

Christell Bart
Aby Bart
Robert Bos
René Hennipman
Tim Karreman
André Kuijken
Rick Maas
Gijs Ploegstra
Piet Rozendaal
Riet Rozendaal
Ruud Stadt
Magreet Vet
Annelies Witbaard
Edwin Zilver
Ron Sman
Rudie Vlieger

Overleden in 2020

Aad van der Meer

Cees van der Woude
Condoleances namens het bestuur zijn overgebracht aan hun naasten. Dat zij moge rusten in vrede.

Bestuur Club 101

Bobjan Witbaard Voorzitter bobjan.witbaard@alliander.com
Kees Hartland Secretaris hartland1@kpnmail.nl
Jeanette Verheijen Penningmeester Jeanetteverheijen@gmail.com
Hans Vet Bestuurslid marenhans63@gmail.com
Pim Houthuijse Bestuurslid p.houthuijse@gmail.com 
Gerard Bart Bestuurslid g.bart@upcmail.nl