2021 CLUB 101 75 JAAR!

Jubileumkado voor alle leden van CLUB 101

Als het goed is hebben al onze leden inmiddels het jubileumcadeau – de fraaie handtas- ontvangen. Door omstandigheden is het ons niet gelukt om dit zoals beloofd in januari bij u thuis af te leveren.

Heeft u ondanks onze inspanningen de tas niet ontvangen hebben, neem dan even contact op met onze secretaris Kees Hartland, tel: 075-6227075. U krijgt hem dan alsnog thuisbezorgd.

Verder houden we u op de hoogte van onze overige jubileumactiviteiten.

Daarnaast is de nieuwsbrief 2021 verschenen, waar we u graag naar verwijzen.

WAT BETEKENT CLUB 101 VOOR ONZE VERENIGING?

De doelstelling van CLUB 101 is om financiële steun te verlenen aan de verschillende commissies en vrijwilligers binnen ZVV Zaandijk voor extra zaken die niet vallen onder het clubbudget van onze voetbalvereniging. Deze steun wordt mogelijk gemaakt door de leden van CLUB 101, die daartoe een jaarlijkse vrijwillige bijdrage doneren.

Hierdoor is het mogelijk voor de supportersvereniging om bij eventuele extra kosten bij het aanschaffen van nieuwe doelnetten, of kampioenschappen van senioren-,.dames,- en jeugdteams een bijdrage te leveren. Ook activiteiten voor de jeugd zoals de Sinterklaasmiddag en kampeerkampen worden ondersteund door CLUB 101. Tevens hebben wij een financieel oog voor de vrijwilligers van onze vereniging, waar onder de Werkersploeg.

Vanwege de naam zou de indruk kunnen bestaan dat wij 101 leden hebben. Niets is minder waar! Wij zitten al ver over de 200 leden die voornoemde steun mogelijk maken!

Wil je ook deel uitmaken van dit selecte gezelschap? Kom d’r bij en vul het aanmeldformulier in elders op deze site. En sluit je aan bij deze unieke 75-jarige supportersvereniging. Alvast welkom!

Motto Club 101:

“Zaandijkers met elkaar, maar vooral voor elkaar”

Nieuwe leden 2021

Emmy Bootsma

Ed Held

Overleden in 2020

Cynthia de Mie

Bert Muller

Aad van der Meer

Dick Oosterhoorn

Cees van der Woude

Kees van Wijck

Klaas Starreveld

Condoleances namens het bestuur zijn overgebracht aan hun naasten. Dat zij moge rusten in vrede.

Bestuur Club 101

Bob Jan Witbaard Voorzitter bobjan.witbaard@alliander.com
Kees Hartland Secretaris hartland1@kpnmail.nl
Jeanette Verheijen Penningmstr Jeanetteverheijen@gmail.com
Hans Vet Bestuurslid marenhans63@gmail.com
Pim Houthuijse Bestuurslid p.houthuijse@gmail.com 
Gerard Bart Bestuurslid g.bart@upcmail.nl
Bas van Veen Bestuurslid basvanveen08@gmail.com