Geheimhoudingsplicht

ZVV Zaandijk gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat met name van diegenen die als functionaris actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsplicht die wordt geformaliseerd door een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring.

 

Geheimhoudingsverklaring

1. Ik neem geheimhouding in acht over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen.
2. Dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens.
3. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging.
4.Aan het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging lever ik op dat moment alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging in bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet-traceerbaar.
5. Bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging mag het bestuur mijn inzet met onmiddellijke ingang beëindigen.
6. Als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet nakom, dan ben ik de eventuele aantoonbare schade die voortkomt uit de nalating, verschuldigd aan de vereniging.