Dit is ZVV Zaandijk!

Zaandijkers:

 • zijn vriendelijk en behulpzaam voor elkaar,
 • laten iedereen meedoen en sluiten niemand buiten,
 • zien altijd het positieve in de ander,
 • laten een ieder in zijn waarde en respecteren zijn/haar grenzen,
 • maken fouten, niemand wordt daarop afgerekend,
 • respecteren elkaars en andermans eigendommen,
 • spreken met elkaar en niet over elkaar,
 • gebruiken nooit geweld, wij praten gewoon met elkaar,
 • gebruiken materiaal alleen waar het voor bedoeld is,
 • respecteren de privacy van anderen,
 • zijn voorzichtig met sociale media, want niet iedereen wil er op,
 • melden pesten direct bij de trainer/leider, en lossen dat direct op en
 • komen allemaal onze vrijwilligersdienst na!
Onze vereniging heeft ook een gedragscode Lees meer

Verstrekking alcoholische dranken

 • Tijdens jeugdwedstrijden (t/m JO18) op zaterdagen schenken we geen alcoholische dranken .
 • Alcoholische dranken worden op zaterdagen en zondagen geschonken tot uiterlijk 18.00 uur.
 • Het is verboden alcoholische dranken elders dan in de kantine of op het ingerichte buitenterras te gebruiken.
 • Het is verboden om zelf meegebrachte alcoholische dranken te gebruiken in de kantine of elders op het complex.
 • Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan:
 1. Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functies.
 2. Personen die fungeren als chauffeur (BOB) bij het vervoer van spelers.
 • Dienstdoende leden van de Kantinecommissie en kantinediensten drinken geen alcohol gedurende hun (vrijwilligers)dienst.
 • De Kantinecommissie is bevoegd de verstrekking van alcoholische dranken aan personen te weigeren.
 • De Kantinecommissie is bevoegd personen uit de kantine te verwijderen.
 • Prijsacties die het gebruik van alcoholische dranken stimuleren, zijn verboden.

Roken bij onze vereniging

 • Er mag niet gerookt worden op het gehele sportcomplex tijdens jeugdwedstrijden en -trainingen. Kortweg: bij wedstrijden op zaterdagen verboden te roken!
 • Bij senioren wedstrijden en -trainingen mag er alleen gerookt worden op ons buitenterras. Kortweg: bij wedstrijden op zondagen alleen roken op buitenterras!