Dit is ZVV Zaandijk!

Zaandijkers:

 • zijn vriendelijk en behulpzaam voor elkaar,
 • laten iedereen meedoen en sluiten niemand buiten,
 • zien altijd het positieve in de ander,
 • laten een ieder in zijn waarde en respecteren zijn/haar grenzen,
 • maken fouten, niemand wordt daarop afgerekend,
 • respecteren elkaars en andermans eigendommen,
 • spreken met elkaar en niet over elkaar,
 • gebruiken nooit geweld, wij praten gewoon met elkaar,
 • gebruiken materiaal alleen waar het voor bedoeld is,
 • respecteren de privacy van anderen,
 • zijn voorzichtig met sociale media, want niet iedereen wil er op,
 • melden pesten direct bij de trainer/leider, en lossen dat direct op en
 • komen allemaal onze vrijwilligersdienst na!
Onze vereniging heeft ook een gedragscode Lees meer

Voor trainers, coaches en leiders

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.

Verstrekking alcoholische dranken

 • Tijdens jeugdwedstrijden (t/m JO18) op zaterdagen schenken we geen alcoholische dranken .
 • Alcoholische dranken worden op zaterdagen en zondagen geschonken tot uiterlijk 18.00 uur.
 • Het is verboden alcoholische dranken elders dan in de kantine of op het ingerichte buitenterras te gebruiken.
 • Het is verboden om zelf meegebrachte alcoholische dranken te gebruiken in de kantine of elders op het complex.
 • Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan:
 1. Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functies.
 2. Personen die fungeren als chauffeur (BOB) bij het vervoer van spelers.
 • Dienstdoende leden van de Kantinecommissie en kantinediensten drinken geen alcohol gedurende hun (vrijwilligers)dienst.
 • De Kantinecommissie is bevoegd de verstrekking van alcoholische dranken aan personen te weigeren.
 • De Kantinecommissie is bevoegd personen uit de kantine te verwijderen.
 • Prijsacties die het gebruik van alcoholische dranken stimuleren, zijn verboden.

Roken bij onze vereniging

 • Er mag niet gerookt worden op het gehele sportcomplex tijdens jeugdwedstrijden en -trainingen. Kortweg: bij wedstrijden op zaterdagen verboden te roken!
 • Bij senioren wedstrijden en -trainingen mag er alleen gerookt worden op ons buitenterras. Kortweg: bij wedstrijden op zondagen alleen roken op buitenterras!