Wat doet de Seniorencommissie?

De Seniorencommissie draagt zorg voor uitvoering en handhaving van de haar gemandateerde taken en activiteiten voor de heren-seniorenteams, zowel voor de zaterdag- als de zondagteams. Uitgezonderd zijn de heren-selectieteams.