Het Hoofdbestuur heeft besloten ook dit jaar vanwege corona geen Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni te beleggen. De hoop is er dat er in november een normale ALV  kan plaatsvinden in de kantine. Tevens heeft het Hoofdbestuur besloten vanwege de pandemie de contributiebedragen door het 2e seizoen op rij voor 2021/2022 NIET te verhogen. Hierdoor 

Verder Lezen

Normaal gesproken wordt elk jaar in juni (naast november) een Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Door de coranacrisis zijn de regels tijdelijk verruimd en zijn er mogelijkheden om digitaal een vergadering te beleggen en voorstellen ter besluitvorming voor te leggen. Het Hoofdbestuur heeft besloten hier geen gebruik van te maken. De belangrijkste reden is dat wij 

Verder Lezen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 november jl. is Rob van den Bergh met algemene stemmen benoemd tot erelid van onze vereniging. Voorafgaand aan de huldiging was er een prachtige speech van Gerrit van Dijk. Rob is al 60 jaar lid en heeft een grote staat van dienst. Een selectie: 1959-1968 Voetballer in lagere jeugdelftallen 

Verder Lezen