Het Hoofdbestuur heeft besloten ook dit jaar vanwege corona geen Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni te beleggen. De hoop is er dat er in november een normale ALV  kan plaatsvinden in de kantine. Tevens heeft het Hoofdbestuur besloten vanwege de pandemie de contributiebedragen door het 2e seizoen op rij voor 2021/2022 NIET te verhogen. Hierdoor 

Verder Lezen

Zoals in juni gemeld, zouden we in augustus terugkomen op de incasso van de contributie. Inmiddels zijn we weer begonnen met de trainingen en staan de eerste wedstrijden gepland. We gaan op 1 september de contributie innen. De contributie hebben we gelijk gehouden aan vorig jaar, omdat we jullie willen compenseren voor de tijd dat 

Verder Lezen

Elk jaar in juli wordt de contributie geïncasseerd. Dit jaar stellen we de incasso uit tot een later tijdstip. Normaal gesproken zou in juli de contributie voor het voetbalseizoen 2020/2021 geïncasseerd worden. Vanwege de coronacrisis heeft het Hoofdbestuur besloten, de inning van de contributie naar een later moment in het jaar te verschuiven. Er zijn 

Verder Lezen