Je hebt het vast in de media gehoord of gelezen: record na record wordt gebroken. Helaas geen sportrecords maar records aantal coronabesmettingen. De samenleving en het bedrijfsleven hebben het er behoorlijk lastig mee. En het moge duidelijk zijn: ook ZVV Zaandijk heeft er last van, met als gevolg incomplete teams, misschien afgelaste trainingen en wedstrijden 

Verder Lezen

De afgelopen weken is gebleken dat de coronaregels rondom de trainingen en oefenwedstrijden nog onvoldoende worden gevolgd. M.n. in en rondom de kleedkamers en kantine. Binnen enkele teams is dit al besproken en dit heeft zichtbaar tot verbetering geleid. In deze fase doen wij een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen, omdat wij 

Verder Lezen

Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Ook sportverenigingen moeten de gasten registreren. Gasten registreren zich bij de ingang van de kantine door de QR code te scannen Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en 

Verder Lezen

Vanaf 1 juni j.l. zijn de coronamaatregelen verruimd!!! M.n. tijdens de trainingen van de jeugd van 13 t/m 18 jaar hoeven de spelers onderling geen 1,5 afstand meer te houden. Alle andere eerder gecommuniceerde regels blijven gewoon van kracht. We blijven dus iemand bij de poort houden bij alle trainingen, en helaas mogen de ouders ook het 

Verder Lezen

Het Coronavirus 12 maart 2020 9:45 T.a.v. de uitbraak van het coronavirus volgt het bestuur van Zaandijk het beleid van de KNVB, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries. In lijn daarmee vragen wij alle leden en bezoekers van ons complex de volgende maatregelen op te volgen om verdere verspreiding 

Verder Lezen