Recent is het bestuur van onze vereniging ter ore gekomen dat er enige spanningen zijn tussen een aantal werkers in onze maandagmiddagploeg. Het volgende is namelijk het geval. Voor de werker worden werkzaamheden gezocht passend bij hun de fysieke en psychische kwaliteiten, waarbij o.a. ook rekening wordt gehouden met het arbeidsverleden. Voor het toetreden tot 

Verder Lezen