Beste leden, De laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben wij een jaar terug online gehouden. De afgelopen weken zijn wij de druk bezig geweest om de ALV eind november voor te bereiden. Het is onze grote wens jullie hiervoor allemaal in levenden lijve in de kantine te ontmoeten. Gezien de afgekondigde coronamaatregelen gaat dat vooralsnog niet 

Verder Lezen