Normaal gesproken wordt elk jaar in juni (naast november) een Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Door de coranacrisis zijn de regels tijdelijk verruimd en zijn er mogelijkheden om digitaal een vergadering te beleggen en voorstellen ter besluitvorming voor te leggen. Het Hoofdbestuur heeft besloten hier geen gebruik van te maken. De belangrijkste reden is dat wij 

Verder Lezen