Vrijwilligersdiensten

Onderstaande regeling ‘Vrijwilligersdiensten’ is door de Algemene Ledenvergadering van juni 2019 vastgesteld en goedgekeurd en treedt in werking met ingang van het seizoen 2019-2020.

 

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de regeling is dat binnen onze vereniging veel werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om onze vereniging soepel te laten draaien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden in de kantine, op het veld en daaromheen en organisatie van diverse evenementen. De ledenvergadering is van mening dat ieder spelend lid hieraan door middel van een vrijwilligersdienst zoveel mogelijk op gelijke wijze, een bijdrage moet leveren.

Toelichting

1. Alle spelende leden hebben de verplichting om per seizoen 90 vrijwilligerspunten te behalen. Dit staat gelijk aan 9 uur vrijwilligersdienst binnen in de kantine of buiten op en rond de velden:

  • Alle senioren en Jo/Mo 19- Jo/Mo18 en Jo/Mo 17-Jo/Mo16 spelers verrichten de dienst zelf.
  • Ouders van jeugdleden jonger dan 16 jaar (dit betreffen Poema’s tot en met Jo/Mo15), zijn plaatsvervangend namens dit jeugdlid.
  • Voor ouders die voor meerdere kinderen jonger dan 16 jaar plaatsvervangend zijn, geldt een maximum van 90 vrijwilligerspunten.

2. Diensten bestaan uit kantine- cq bardiensten en terreindiensten. Later zullen wellicht ook andere diensten worden aangeboden.

3. Leden (of de ouders) moeten zelf intekenen voor een of meerdere diensten via de app voetbal.nl. Hiervoor heeft het lid de tijd die aangegeven wordt via de website en andere sociale media van ZVV Zaandijk.

3.a. Als er op een gestelde deadline nog niet is ingetekend door een lid, dan zal deze door de coördinator vrijwilligerstaken worden ingedeeld op diensten die nog open staan.

4. Er bestaat een vrijstelling van vrijwilligersdiensten voor de volgende leden:

  • Commissieleden
  • Trainers en vaste leiders
  • Vaste scheids- of grensrechters die minimaal 9 uur per seizoen wedstrijden fluiten of vlaggen zijn vrijgesteld

4.a. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen dient het betreffende lid of de ouder een verzoek in te dienen bij een coördinator vrijwilligerstaken. Hierbij dient de taak die reeds verricht wordt te worden benoemd. Of de omvang van de bestaande taak de minimale 90 vrijwilligerspunten beslaat wordt bepaald door de coördinators vrijwilligerstaken. Over de beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Voor het niet op komen dagen voor een ingeplande dienst geldt een boete van € 50,-. Tevens volgt hierop één wedstrijd schorsing voor het betreffende lid.

  • Voor jeugdleden (Poema’s tot en met O19) geldt een boete van € 30,- plus één wedstrijd schorsing.
  • Bij het herhaaldelijk verzaken van de vrijwilligersdienst kan het bestuur overgaan tot nader te bepalen zwaardere maatregelen.
  • Het lid (of ouder) blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor uitvoering van zijn/haar dienst. Mocht een door hem of haar geregelde vervanger niet komen opdagen, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor nog steeds bij het lid dat in eerste instantie was ingedeeld.

6. Er bestaat een vervangingsploeg waaruit tegen betaling door het lid geput kan worden als een vrijwilligersdienst niet kan worden nagekomen. De kosten voor het ruilen met een persoon uit de vervangingsploeg bedragen € 25,- per dienst. Betaling hiervan verloopt tussen het betreffende lid en de persoon uit de vervangingsploeg onderling.

6.a. Het niet beschikbaar zijn van een vervanger uit deze ploeg ontheft het lid of de ouder er niet van om via een andere weg alsnog een vervanger te zoeken.

Tot slot

Deze regeling gaat in per start seizoen 2019/2020. De regeling zal worden geëvalueerd in april 2020. De evaluatie zal in de ledenvergadering van juni 2020 worden besproken. Bij algemene vragen, bijzondere situaties of andere opmerkingen kan contact worden opgenomen met één van de vrijwilligerscoördinatoren.

Contactgegevens vrijwilligerscoördinatoren:

  • Jessica Roodhorst: 075-6401802 of 06-12471690