Roken en sport passen niet bij elkaar. Onze vereniging is een plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. In de algemene ledenvergadering van 3 juni jl. is besloten dat, met ingang van het voetbalseizoen 2019/2020, ZVV Zaandijk een rookvrije vereniging zal worden.

Waarom?
In een rookvrije sportomgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en ademen zij ook niet meer de schadelijke stoffen in doordat zij meeroken. Zo beschermen we de kinderen en geven wij hen het juiste voorbeeld.

Wat?
Het nieuwe rookbeleid is strak getrokken met het huidige alcoholbeleid. Dat wil zeggen dat wij onze senioren, coaches, vrijwilligers, trainers en ouders vragen om niet meer te roken wanneer er jeugdwedstrijden of trainingen op het complex bezig zijn. Dit geldt dus voor het gehele terrein van ZVV Zaandijk.

Er zal een rookfaciliteit worden gemaakt aan de achterkant van het C-veld waarin gerookt mag worden mits er geen jeugd actief is op het complex.

Hoe?
Zaandijkers doen het samen, dus het handhaven wordt een gezamenlijke taak. Overal op ons terrein hangen bordjes met daarop aangegeven dat wij een rookvrije vereniging zijn. Spreek overtreders met respect aan.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking in deze.