Rob aan het werk

Hier zie je ons erelid Rob van den Bergh aan het werk tijdens het 100 jarig jubileum feest van onze voetbalvereniging

Meer zien!

De rijke geschiedenis

Een club die al ruim 100 jaar bestaat moet wel een hele rijke geschiedenis hebben, en dat hebben we dan ook!!
Onze archivaris Rob v/d Bergh houdt een volledig archief bij van onze vereniging en jaarlijks zorgt hij voor een update.

Onze clubgeschiedenis

Oprichting Zaandijksche Voetbalvereeniging

Rond 1916 namen Nico Oosterhuis, Siem Mol en Dirk Mars het initiatief om een voetbalclub te starten; de “Zaandijksche Voetbalvereeniging” zonder veld dus alleen uitwedstrijden spelend.

1916

1 april 1917 Oprichting O.T.O.

Op 1 april 1917 werd officieel de voetbalclub O.T.O. opgericht -Ondanks Tegenspoed Opgericht. Tegenspoed omdat tijdens de openbare vergadering 32 leeftijdsgenoten kwamen, maar geen ouderen die destijds veel respect afdwongen en dringend waren verzocht aanwezig te zijn. Toch debuteerde OTO in de vierde klasse van de Noord Hollandse Voetbal Bond en won haar allereerste seriewedstrijden uitgeschreven door ZFC.Een eigen sportaccommodatie op het Koogerboschie aan de Bosjesstraat werd alleen toegestaan onder de voorwaarde van een fusie met de gymnastiekvereniging Simson.

Op de foto hieronder poseert het bestuur in de beginjaren van onze vereniging. De man in het lichte pak, tweede van links voor, is voorzitter Dirk van Braam, die deze functie vervulde van 1918 tot 1923.

1 april 1917

Splitsing O.T.O en Simson – De club wordt de Zaandijkse Voetbalvereniging ZAANDIJK

Eén jaar was OTO een omni-vereniging onder Simson. Het bestuur was het hier niet mee eens en trad af. In 1920 splitsten Simson en OTO zich en veranderde OTO haar naam in ZVV Zaandijk (Het eerste en toen nog enige elftal kwam uit in de 3e en 4e klasse NVHB).
Inmiddels was een stukje grond in het eigen dorp Zaandijk gevonden waar de voetballers hun eerste wedstrijden speelden. Dat veld lag achter de Beeldentuin, op het land waar later de Talmastraat zou komen.
Op de foto hieronder het elftal in 1920, dat direct al goede successen behaalde. De Zaandijkers waren maar wat trots op hun eigen veld en een goed elftal en alom werd dit Zaandijk-team bekend als “De bloem van Zaandijk”.

1920

Verhuizing naar het veld achter fabriek De Kroon

Inmiddels was de jonge vereniging op het veld achter de Beeldentuin al twee keer kampioen geworden. Daardoor werd nu gevoetbald in de 1e klasse van de NHVB. Maar door deze bond werd het veld afgekeurd en moesten de Zaandijkers op zoek naar een nieuw veld. Dat werd gevonden in Zaandijk-noord, achter de margarinefabriek De Kroon. Dat was op de plek waar nu de fabriek van AAK Karlhamns staat. Het elftal op onderstaande foto behaalde daar weer een kampioenschap, maar doordat het veld te klein was kon toen geen promotie naar een hogere klasse volgen.

1922

Verhuizing Over het spoor

n 1925 debuteerde ZVV Zaandijk in de 4e klasse van de (toen nog) NVB en verhuisde naar de wijk Rooswijk achter de boerderij “Fortuin”, nabij het huidige politiebureau. De Zaandijkers noemden dat “Over het Spoor”. Later werd de aanduiding “Achter Het Fortuin” meer gebruikt. Het weiland van boer Krijt werd met erg veel zelf-werkzaamheid omgetoverd tot een waar voetbalveld. De vereniging groeide en er kwamen meer senioren elftallen en reeds in 1930 twee jeugdelftallen, adspiranten en junioren.
Op de foto hieronder staat het 2e elftal dat in 1929 kampioen was geworden van de Reserve 2e klasse NHVB. Op de achtergrond de boerderij het “Fortuin”.

1925

Zaandijk Adspiranten A kampioen

Vanaf 1924 telt Zaandijk behalve 4 seniorenelftallen ook een jeugdelftal, Toen der tijd adspiranten geheten. Nu praten we over “Jongens onder 15-16”. In 1929 wordt dit elftal voor het eerst in de Zaandijk-geschiedenis kampioen van hun afdeling. In dit elftal al veel namen van spelers, die in later jaren belangrijke successen zouden behalen in het eerste elftal van Zaandijk. Op onderstaande foto dit belangrijke jeugdelftal. Opvallend zijn de leiders en bestuursleden in de achterste rij. De derde persoon links achter is overigens de scheidsrechter van de wedstrijd – keurig in pak met stropdas in die tijd!

1929

Een eigen clubblad voor Zaandijk – “Achter Het Fortuin”

Tot 1935 waren de mededelingen voor de leden, zoals programma’s van de elftallen, opstellingen en verslagen opgenomen in een blad van de Noordhollandse Voetbal Bond. Maar ook Zaandijk zou een eigen blad krijgen. Op woensdag 4 december 1935 was het zover. Op een geleende type-machine werden de eerste twee stencils getypt en op een eveneens geleende stencilmachine afgedraaid. De eerste tijd bestond het eigen orgaan uit één A4tje (de Zaandijkers spraken over “een blaadje”) in een oplage van 300 exemplaren. De naam van het blaadje werd “Achter Het Fortuin” naar de locatie van het veld van Zaandijk achter de boerderij Fortuin in Rooswijk. Hieronder een afdruk van het eerste clubblad, uitgegeven 4 december 1935.

1935

Zaandijk verhuist van “Over het spoor” naar “Over de brug”

Door de groei van de vereniging werd het veld “Achter Het Fortuin” in Rooswijk te zwaar belast, waardoor het bestuur op zoek moest naar een nieuwe locatie. In 1940 heeft dit succes en op 11 augustus van dat jaar opent ZVV Zaandijk een nieuw veld “Over de Brug” (waar we nog steeds zijn gevestigd). Het oude veld in Rooswijk zou tot de zestiger jaren nog als B-veld worden gebruikt.

1940

Legendarische Bekerwedstrijd van Zaandijk in Olympisch Stadion

In de oorlogsjaren ging het voetbal zoveel mogelijk door. De Zaandijk elftallen presteerden naar behoren en het 1e elftal deed ook mee in de Bekercompetitie 1942/1943. Na de volle winst in de 1e ronde hiervan lootte Zaandijk in de 2e ronde tegen de Amsterdamse 1e klasser Blauw-Wit, dat in die tijd een aantal internationale spelers telde. Op 16 mei 1943 vond de wedstrijd plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ongetwijfeld werd de tegenstander Zaandijk door het roemruchte Blauw-Wit onderschat, want “het kleine” Zaandijk wist een legendarische 2-3 zege te behalen! “De Zaandijkers hadden geschiedenis geschreven!”.
Op onderstaande foto staat het 1e elftal in het competitiejaar 1942-1943.

 

1943

Bevrijdingsoptocht op de Julianabrug

In de na-oorlogse jaren presenteerden Koog-Zaandijkse verenigingen zich in een Bevrijdingsoptocht. Op de foto zien we de stoet op de Julianabrug lopend richting het voetbalveld van onze club. Het is 5 mei in 1946 of 1947 – over het werkelijke jaartal is de archivaris onzeker.
Ook de ZVV Zaandijk deed mee aan dit evenement. Een groot aantal Zaandijk-leden hebben de blauw-witte clubvlag meegenomen, waarmee zij onze club vertegenwoordigden

1946

Kampioenschap 3e klasse en promotie naar de 2e klasse

In het seizoen 1947/48 behaalde het 1e elftal het kampioenschap van de 3e klasse. In de jaren hiervoor was het elftal reeds zes keer eerder kampioen geworden. Steeds strandde Zaandijk in de nacompetitie en kon een hogere klasse maar niet bereikt worden. Maar in de nacompetitie van 1948 verzamelde Zaandijk in 6 wedstrijden 9 punten en daarmee was de promotie naar de 2e klasse eindelijk een feit!. Toen op de 2e Pinksterdag het laatste punt werd behaald was het groot feest op ons oude A-veld. Op de foto hieronder gaan de spelers na de wedstrijd op de schouders van de dol enthousiaste supporters. Zaandijk was weer tweede klasser!

1948

Promotie naar 2e klasse

In 1955 werd er weer een promotie gevierd naar de 2e klasse ten koste van de Zaandamse voetbalvereniging Zilvermeeuwen.

1955

Start van het dames voetbal

In 1972 wordt er gestart met het eerste vrouwenelftal van Zaandijk.

1972

Senioren op zaterdag wordt gestart

In het seizoen 1981-1982 startte het seniorenvoetbal voor de zaterdag. Een groepje vrienden, die tot dan toe op de zondag voetbalden vroegen het bestuur om een zaterdagafdeling op te richten. De initiatiefnemers waren Hans van Rijsse, Edwin Greven en Marco Schoolmeester.
De eerste jaren werd vooral recreatief gepresteert, maar door de overgang naar de zaterdag van enkele oud-selectiespelers van de zondagafdeling gingen de prestaties snel omhoog. Resultaat in latere jaren waren enkele mooie kampioenschappen van de zaterdagafdeling.
Op de foto de Zaterdag 1 in de eerste samenstelling in 1981 onder leiding van trainer Ron Woudt.

1981

Promotie en opening Hoipipeloi

Promotie naar de 3e klasse werd in 1986 gemaakt onder leiding van trainer Theo van Doorneveld, en het de huidige Pilanello werd dit jaar feestelijk geopend

1986

Promotie naar 2e Klasse

in 1987 werd doorgestoomd naar de 2e klasse. Het succesvolle elftal van toen bestond uit de spelers Arco Schoenmaker, Jerrol Wijndal, Renee Anneese, Robert van Alphen, Wolter van Wijk, Rene Struik, Edwin van het Loo, Bobjan Witbaard, Dick Glandorff, Dennis Groot en Alex Hoveling.

1987