Hieronder vind je alle informatie over onze contributies die jaarlijks in juli automatisch worden geïncasseerd.
De betalingsverplichting geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni krachtens de Statuten art. 8, lid 4: “Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd”. In een lopende seizoen is het na 1 september niet meer mogelijk om op te zeggen zonder volledige betaling van de contributie. Zie regels bij opzeggingen.

CONTRIBUTIETABEL ZVV ZAANDIJK SEIZOEN 2022-2023
Spelende leden geboren in: Categorie Bedrag  
2018 J05 104
2017 J06 104
2016 J07 104
2015 J08 122
2014 J09 122
2013 J010 131
2012 J011 131
2011 J012 137
2010 J013/M013 137
2009 J014 149
2008 J015/M015 149
2007 J016 155
2006 J017/M017 155
2005 J018 162
2004 J019/M019 162
<=2003 Senioren 233
Niet spelende leden 85
Commissieleden 10
Leden van verdienste 85
Leden van verdienste tevens commissielid 43
Ereleden 0
Korting bij 3 leden per postcode 50% *)
Donateurs 36
Donateurs 65+ 23
*) van laagste contributiebedrag

Even voorstellen

Jessica Roodhorst Ledenadministratie

jessica.roodhorst@zvvzaandijk.nl

Adresgegevens

J. Lennonstraat 187, 1544 LJ Zaandijk
075-6401802, ledenadministratie@zvvzaandijk.nl
Rekeningnummer ZVV Zaandijk: NL92INGB0000660971