Hieronder vind je alle informatie over onze contributies die jaarlijks in juli automatisch worden geïncasseerd.
De betalingsverplichting geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni krachtens de Statuten art. 8, lid 4: “Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd”. In een lopende seizoen is het na 1 september niet meer mogelijk om op te zeggen zonder volledige betaling van de contributie. Zie regels bij opzeggingen.

Geboortejaar Categorie Bedrag
2017 Trainende Poema’s € 15,-
2017 Poema’s € 101,-
2014 JO8 € 119,-
2013 JO9 € 119,-
2012 JO10 € 128,-
2011 JO11 € 128,-
2010 JO12 € 133,-
2009 JO13/MO13 € 133,-
2007 JO15/MO15 € 145,-
2006 JO16 € 151,-
2005 JO17/MO17 € 151,-
2004 JO18 € 158,-
2003 JO19/MO19 € 158,-
2002 Senioren € 227,-
1989 Veterinnen € 100,-
Niet spelende leden € 83,-
Commissieleden € 10,-
Leden van verdienste € 83,-
Leden van verdienste, tevens commissielid € 42,-
Ereleden € 0,-
3e lid korting per postcode 50%
Donateurs € 35,-
Donateurs 65+ € 22,-

Even voorstellen

Jessica Roodhorst Ledenadministratie

jessica.roodhorst@zvvzaandijk.nl

Adresgegevens

J. Lennonstraat 187, 1544 LJ Zaandijk
075-6401802, ledenadministratie@zvvzaandijk.nl
Rekeningnummer ZVV Zaandijk: NL92INGB0000660971