Wat kan de Vertrouwenspersoon voor jou doen?

De Vertrouwenspersoon:
– Kan je met ‘een vertrouwelijk en deskundig luisterend oor’ helpen als je (of een ander) binnen de vereniging op een discriminerende, seksuele of andere ongewenste manier bent (of wordt) lastiggevallen.
– Kan je adviseren hoe je het best met je klacht om kan gaan en waar je terecht kunt.

 

De Vertrouwenspersoon is onafhankelijk

De Vertrouwenspersoon bij ZVV Zaandijk is weliswaar aangesteld door het bestuur, maar opereert binnen de vereniging volstrekt neutraal, onafhankelijk en vertrouwelijk. De Vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur, noch van een commissie of werkgroep.

De Vertrouwenspersoon:

  • is aanspreekpunt voor alle leden aangaande klachten en incidenten die te maken hebben met seksuele en andere vormen van intimidatie of ongewenst gedrag,
  • draagt actief en preventief bij aan een veilig sportklimaat binnen de vereniging,
  • heeft in beginsel geen meldplicht aan de voorzitter van het dagelijks bestuur, tenzij het een zodanig incident betreft dat het belang van de vereniging in het geding is, dan wel aangifte bij de politie aan de orde is,
  • rapporteert jaarlijks aan de voorzitter van het dagelijks bestuur anoniem over aantal en aard van klachten.

De Vertrouwenspersonen bij ZVV Zaandijk

Ruud Musman
06-52346536

Natascha Weeteling-Siebers
06-43241108