Verklaring omtrent het gedrag

ZVV Zaandijk neemt de veiligheid van de (jeugd)leden bijzonder serieus. Voordat vrijwilligers als functionaris bij onze vereniging mogen aantreden, moeten zij een actuele Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Deze voorwaarde geldt voor leden van het hoofdbestuur en alle andere functionarissen die te maken hebben met jeugdleden, zoals jeugdtrainers en leden van de Jeugdcommissie. Een VOG-verklaring kan kosteloos worden aangevraagd.

 

Verklaring omtrent het gedrag

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

De VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches en begeleiders die in aanraking komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een vereniging kunnen uitoefenen.