Wijzigen gegevens

Ga je verhuizen, heb je een nieuw telefoonnummer, emailadres of bankrekeningnummer?
Ga je als spelend lid stoppen met voetballen en wil je lid blijven als niet-spelend lid of commissielid?

Geef dit dan op tijd door via het bijgevoegde digitale wijzigingsformulier! Je nieuwe gegevens worden dan direct verwerkt in de Ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap

Voor 1 september het bijgevoegde digitale wijzigingsformulie volledig invullen en opsturen.
Wil je gaan voetballen bij een andere voetbalvereniging? Dan is naast tijdige schriftelijke opzegging ook een overschrijving via de KNVB nodig.

Regels bij opzeggen

Opzegging moet altijd schriftelijk plaatsvinden via het formulier. Mondeling wordt een opzegging niet geldig geacht. Vanaf 1 september van het betreffende jaar is het niet meer mogelijk om op te zeggen zonder volledige betaling van de jaarcontributie. De teams zijn dan ingedeeld op basis van de ledenlijst. Ook zijn wij een afdracht verschuldigd aan de KNVB. Deze afdracht wordt door de KNVB voor ieder lid per september geïncasseerd. Vanaf 1 september wordt dus altijd de volledige jaarcontributie in rekening gebracht.