Vanuit het Voetbaltechnisch Beleidsplan bewaakt het ‘Technisch Hart’ (o/g de VoetbalTechnische Commissie (VTC))  in samenwerking met onze andere kerncommissies de doelstellingen van onze vereniging op het voetbal- en trainingstechnische vlak.
Hieronder vallen afspraken over de spelsystemen, selectiebeleid, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw en het vaststellen van de doelen per seizoen.

Ontwikkeling van beleid

Het ontwikkelen en uitvoeren van het door de vereniging goedgekeurde voetbalbeleid

De vaardigheden

Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd

De overgang

Zorg dragen voor een goede overgang van de JO19 naar de senioren

Trainingsprogramma

Samen met de (hoofd)trainers het maken van het trainingsprogramma per leeftijd

Teamindeling

Overlegd samen met de coördinatoren om zo tot een goede teamindeling te komen.

Overleggen

Er worden gestructureerde vergaderingen en overleggen gepleegd met trainers en hoofdtrainers.

Ouderavonden

Organiseert in overleg met Jeugdcommissie ouderavonden voor alle jeugdgroepen

EVEN VOORSTELLEN

De voorzitter wordt ondersteund door de coördinatoren en commissies waar het nodig is.

MATERIAAL

Armando Toffoli Materiaalbeheer

armando.toffoli@zvvzaandijk.nl

Philip de With Materiaalbeheer

philip.de.with@zvvzaandijk.nl