Aanmelden clubdienst, wat en hoe?

Regelmatig krijgen we vragen over het wat en hoe van onze clubdienstregeling en de verplichte clubdienst. Hierna zetten we een aantal praktische weetjes voor je op een rijtje.

Verplichte clubdienst
De hoofdregel is dat ieder spelend lid verplicht is om de club per seizoen 9 uur te helpen bij allerlei werkzaamheden. Senioren en jeugdleden vanaf 16 jaar (M/JO16 – M/JO19) voeren de werkzaamheden zelf uit. Bij jeugdleden jonger dan 16 jaar (Poema’s en M/JO8 – M/JO15) voeren de ouders/verzorgers de werkzaamheden plaatsvervangend voor hun kind(eren) uit.

Wanneer clubdienst
Bij onze club wordt er in competitieverband gevoetbald op vrijdagavond en in het weekend. Hulp van leden en ouders/verzorgers is daarom nodig op vrijdagavonden vanaf 19 uur, op zaterdagen vanaf 8 uur en op zondagen vanaf 9 uur. Soms wordt ook hulp ingeroepen bij bijzondere activiteiten (bijv. feestavond).

Diverse clubdiensten
Er zijn drie soorten werkzaamheden en clubdiensten:

  • Kantinedienst: werkzaamheden in de kantine, achter de bar of in de snackcorner
  • Terreindienst: werkzaamheden op en rond de velden en in de kleedaccommodatie
  • Schoonmaakdienst: schoonmaakwerkzaamheden in de kantine aan het einde van de dag

Duur clubdienst
Kantine- en schoonmaakdienst: 3 uur
Terreindienst: 4,5 uur.
Over de dagen verdeelt zijn er 5 – 7 ‘hulpteams’, bestaande uit 1-3 personen.

Rooster clubdiensten
Aan de hand van het KNVB competitieprogramma stelt de club aan het begin van het seizoen een rooster samen waarin staat op welke dagen hoeveel ‘hulpteams’ nodig zijn. Het rooster voor het seizoen wordt zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk definitief vastgesteld. Maar het kan voorkomen dat wij bij (grote) veranderingen in het programma van de KNVB, genoodzaakt zijn om tijdens het seizoen ons rooster aan te passen. Dit doen we niet bij bijvoorbeeld afgelasting van een of meer wedstrijden op een zaterdag of zondag.

Aanmelden voor clubdiensten
Leden en ouders/verzorgers zijn verplicht om zich zelf –zo spoedig mogelijk na bekendmaking van het rooster- aan te melden voor clubdiensten, op welke dagen en voor welke diensten. Je wordt dus niet ‘aangesteld’ door de club. Leden en ouders zijn verplicht om de dienst ook daadwerkelijk uit te voeren. Bij verhindering moet zelf gezorgd worden voor een vervanger. Dat doet de club niet! Alleen in bijzondere gevallen kan hierop door het bestuur een uitzondering worden gemaakt.

Op onze website, sociale media en met persoonlijke mails worden leden en ouders/verzorgers over het rooster en clubdiensten ingelicht.

Aanmelden via de Voetbal.nl app
Aanmelden voor clubdiensten gaat niet schriftelijk of telefonisch, maar digitaal met behulp van de app van Voetbal.nl. Via de Voetbal.nl app kunnen leden en ouders/verzorgers zich zelf aanmelden voor clubdiensten.

Voetbal.nl app
Het gebruik van de app is redelijk simpel. Deze moet je downloaden op je telefoon of tablet vanuit de Playstore (Android) of de AppStore (Iphone). Als je vervolgens de installatie-instructie stap voor stap uitvoert, heb je binnen ‘no time’ je (persoonlijke) clubdienstenrooster beschikbaar op je telefoon en/of tablet. Let op!: Je moet bij inloggen het mailadres gebruiken dat in onze Ledenadministratie staat. Nadat je in ‘Mijn Beschikbaarheid’ en ‘Mijn taken’ aangegeven hebt op welke dagen je beschikbaar bent en voor welke diensten, kun je kiezen welke clubdiensten je wanneer wilt gaan draaien. Bijvoorbeeld: 3x om de twee maanden een kantine- of schoonmaakdienst of 2x een terreindienst.
De app werkt met punten. Elk uur clubdienst is 10 punten. Bij ‘Status’ staat het maximaal aantal punten (90 pnt = 9 uur) dat je moet behalen en hoeveel punten je hebt behaald (lees: hoeveel uren clubdienst is uitgevoerd).

Toewijzing clubdienst
Soms blijft een dienst in het rooster open staan. Niemand heeft zich dan voor de betreffende dienst aangemeld in de app. De club wijst dan de dienst aan een lid of ouder/verzorger toe, waarbij geen rekening kan worden gehouden met iemand persoonlijke situatie of omstandigheden (zoals: verkeerd mailadres, vakantie, verjaardag, verhuizing etc.). Degene aan wie de dienst is toegewezen is verplicht deze ook uit voeren. Als de dienst ongelegen komt, dan moet het lid/de ouder zelf zorgen voor een vervanger. Dat doet de club niet! Alleen in bijzondere gevallen kan hierop door het bestuur een uitzondering worden gemaakt.

Je clubdienst komt (alsnog) ongelegen
Als je een dienst niet kunt uitvoeren, dan moet je dus zelf op zoek naar een vervanger. Je kunt bijvoorbeeld je clubdienst in de app ter ruiling aanbieden. Vind je (tijdig) geen vervanger, dan blijf je verantwoordelijk voor uitvoering van je dienst en dus (zo nodig) onverminderd het vinden van een vervanger. Dat doet de club niet! Dus: Als je geen vervanger vind of je vervanger komt niet opdagen en je komt zelf (ook) niet opdagen, dan loop je het risico op een sanctie. Tip: Ga persoonlijk op zoek naar een vervanger. Dat geeft de meeste kans van slagen. En bedenk: je kunt een clubdienst niet afkopen!

Clubdienst toch niet nodig
Als sprake is van bijvoorbeeld een volledige afgelasting van het competitieprogramma door de KNVB, dan informeren wij zo mogelijk de betrokken personen dat hun hulp niet nodig is. Twijfel je zelf of je hulp nodig is -bijvoorbeeld als het wedstrijdprogramma deels is afgelast- neem dan altijd contact op met de kantine: 075-6167198. En als de club aangeeft dat je hulp niet nodig is, dan vervalt je clubdienst. Je punten/uren worden wel gewoon in mindering gebracht op het totaal.

Vrijstelling clubdienst
Spelende leden die ook actief zijn als vaste trainer/leider/grensrechter van een team of bestuurslid/commissielid zijn vrijgesteld van hun clubdienstplicht. De vrijstelling geldt ook voor andere leden met een van de genoemde functies/taken ten aanzien van de plaatsvervangende clubdienst voor hun kind(eren). De voorzitters van de betreffende commissies informeren de Coördinator Clubdiensten over verleende vrijstellingen.

Sanctieregeling
Als een lid of ouder zelf heeft ingetekend voor een clubdienst of de club heeft een clubdienst toegewezen en men verzuimt deze uit te voeren (verzaken), dan kan het bestuur een sanctie opleggen: een boete van €30 of €50 en een wedstrijd schorsing. De schorsing geldt in principe niet voor leden jonger dan 16 jaar. Bij meerdere verzuimen kan het bestuur een zwaardere sanctie opleggen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan door het bestuur worden afgeweken.

Nog vragen?
Mocht je toch nog met vragen zitten, schroom dan niet om contact met ons op te nemen: vrijwilligers@zvvzaandijk.nl

Met vriendelijke groet,
Coördinatie Clubdiensten: Jessica Roodhorst

De gehele regeling kun je nalezen: Regeling Clubdiensten