Even een tussentijds bericht in deze moeilijke tijd. Ten eerste hopen wij dat jullie je goed staande weten te houden in deze coronacrisis en bovenal gezond zijn en blijven.

De afgelopen maand stond voor ons als bestuur m.n. in het teken van het goed opvolgen van de overheidsmaatregelen. M.n. moesten wij de eerste tijd flink wat energie steken in het weren van mensen op ons complex. Uiteindelijk hebben wij ons terrein zoveel mogelijk afgesloten en getracht onze materialen veilig te stellen. Na intensief contact met de gemeente en de politie wordt er nu ook dagelijks gesurveilleerd.

Zoals jullie natuurlijk weten is het voetbalseizoen vroeg ten einde gekomen. Dit heeft de nodige gevolgen. Organisatorisch maar ook financieel. M.n. vallen een groot deel van onze kantine-inkomsten weg en dat voor de maanden waarin wij normaal gesproken door toernooien en andere activiteiten goede omzetten behalen. Wij trachten dit verlies te compenseren door o.a. aanspraak te maken op de middelen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld. De KNVB biedt ook steun  door o.a. onze bijdrage voor de laatste maanden van dit seizoen kwijt te schelden. Ter ondersteuning van onze liquiditeitspositie heeft de gemeente de betaling voor de huur van de velden aan onze beheerstichting doorgeschoven en de stichting heeft dit op haar beurt gedaan richting de voetbalvereniging. Wij hopen dat de gemeente uiteindelijk ook de huur voor de maanden dat er niet gevoetbald wordt kwijt zal schelden. Onze vrijwilligers die een vergoeding ontvangen hebben wij gevraagd of zij voor de laatste maanden hiervan afstand willen doen. Het overgrote deel heeft dit gedaan en hiervoor ook grote dank!!!
In gezamenlijk overleg met de voetbalclubs in de Zaanstreek is besloten de contributies voor de laatste maanden van dit seizoen niet terug te betalen. Hierover is al bericht op onze website en Noordhollands Dagblad.  Dit hebben wij gedaan omdat een groot deel van kosten voor dit seizoen al gemaakt zijn en wij het geld nu hard nodig. Binnen het bestuur zullen kijken of wij dit in een later stadium kunnen compenseren. Hoewel wij de gevolgen van coronacrisis nog niet geheel kunnen overzien is wel de verwachting dat deze volgend seizoen en wellicht langer zullen doorwerken. Daarom is de steun van iedereen die Zaandijk een warm hart toedraagt hard nodig. Ondanks dat wij in alle opzichten een gezonde verenging zijn.

Alle overige geplande activiteiten naast het voetbal zijn tot en met mei gecanceld. Of er nog activiteiten in juni of in de zomerperiode kunnen plaatsvinden zullen wij in een later stadium bezien. Als duidelijk is hoe de coronacrisis zich ontwikkeld, welke ruimte er door de overheid geboden wordt en of het überhaupt verantwoord is. Ook nemen wij nog een besluit of wij de reguliere Algemene ledenvergadering juni naar later dit jaar verschuiven.

Verder is onze focus nu gericht op het nieuwe seizoen. O.a. het inschatten van de hoeveelheid teams en het benaderen van trainers hiervoor. Onze beheerstichting trekt het groot onderhoud van onze velden naar voren en houdt met een beperkte groep werklieden ons complex en onze velden netjes.

Tot slot. De afgelopen maand is de grote saamhorigheid binnen onze vereniging al gebleken en met jullie steun gaan wij met veel vertrouwen de toekomst tegemoet.

Blijf gezond en wij hopen elkaar snel op en rond het veld te spreken.