Gedragscode ZVV Zaandijk

 

Artikel 1: Wie
De ‘Gedragscode ZVV Zaandijk’ is van toepassing op de leden van ZVV Zaandijk met ingang van 1 juli 2011 en loopt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: Wanneer
De gedragscode is van toepassing voor, tijdens en na trainingen, wedstrijden en andere activiteiten onder de noemer van ZVV Zaandijk.

Artikel 3: Waar
De gedragscode is van toepassing op sportpark Schanszicht en haar directe omgeving, alsmede op andere plaatsen waar leden namens ZVV Zaandijk actief zijn.

Artikel 4: Wat-algemeen
De gedragscode van ZVV Zaandijk heeft als algemeen uitgangspunt: ik ga sportief en respectvol om met anderen en met materiaal van anderen, zoals ik ook verwacht dat anderen met mij en mijn materiaal omgaan.

Artikel 5: Wat-specifiek
De gedragscode toegespitst op de kernwaardes voetbalambitie, clubbinding en sportplezier van ZVV Zaandijk, omvat de volgende specifieke uitgangspunten:

Voetbalambitie:

  • Ik wil altijd winnen, maar respecteer de kwaliteiten van de ander.
  • Ik wil het beste uit mezelf halen en waardeer daarbij de hulp van anderen.
  • Ik wil hogerop en zet mij in om anderen daarin mee te nemen.

Clubbinding:

  • Ik draag uit dat ZVV Zaandijk mijn club is.
  • Ik waardeer hoeveel anderen voor mij en mijn club doen.
  • Ik vind het vanzelfsprekend dat ik aan mijn club een bijdrage lever.

Sportplezier:

  • Ik geniet van voetballen en gun anderen hetzelfde plezier.
  • Ik besef dat sporten niet voor iedereen is weggelegd.
  • Ik spreek anderen erop aan als zij onsportief gedrag vertonen.

Artikel 6: Sancties
Bij overtreding van de gedragscode kan een sanctie worden toegepast overeenkomstig het bepaalde in de statuten en reglementen van ZVV Zaandijk.

Artikel 7: Communicatie
De leden en gasten van ZVV Zaandijk worden actief geattendeerd op de gedragscode, alsmede op de toepassing van de code.

 

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van ZVV Zaandijk op 24 mei 2011