Het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van ZVV Zaandijk bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Met de voorzitters van de Kantine-, Dames-, Jeugd-, Senioren- en Voetbaltechnische kerncommissie vormen zij tezamen het Hoofdbestuur. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund en geadviseerd door verschillende andere commissies en werkgroepen. 

Het Hoofdbestuur schept financiele en organisatorische kaders om voetbal bij ZVV Zaandijk voor de lange termijn mogelijk te maken en geeft het beleid hieromtrent vorm en inhoud. Het Hoofdbestuur laat zich leiden door de statuten, het huishoudelijk reglement en ander geformaliseerd beleid van de vereniging. 

Het bestuur heeft  taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de voorzitters van de kerncommissies. Op basis van het Mandaatbesluit zijn die voorzitters verantwoordelijk voor adequate uitvoering van de opgedragen taken binnen hun aandachtsgebied.

Even voorstellen

Hieronder vind je alle leden van het Hoofdbestuur van ZVV Zaandijk. Wil je een bestuurslid  benaderen, dan kan dat via de e-mailadressen op de site. Of persoonlijk op ons complex.  

Bart Glandorff Voorzitter

bart.glandorff@zvvzaandijk.nl

Marjolijn Lichtenberg Penningmeester

marjolijn.lichtenberg@zvvzaandijk.nl

Karen van Dijk Secretaris

karen.van.dijk@zvvzaandijk.nl

Patrick Leering Voorzitter Jeugd

patrick.leering@zvvzaandijk.nl

Marja Hartland Voorzitter Dames

marja.hartland@zvvzaandijk.nl

Bas de Goede Voorzitter Senioren

bas.de.goede@zvvzaandijk.nl

Hans Florijn Voorzitter Kantine

hans.florijn@zvvzaandijk.nl