ZVV ZAANDIJK ERKEND LEERBEDRIJF EN SLUIT CONVENANT MET REGIO COLLEGE

Na een herbeoordeling heeft onze club wederom de status van erkend leerbedrijf gekregen. Dit betekent dat wij stagiaires die de volgende MBO-opleidingen volgen, mogen begeleiden:

  • Coördinator sportinstructie, training en coaching (niveau 4)
  • Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 3)
  • Medewerker sport en recreatie (niveau 2)

Mede in verband hiermee hebben wij dit jaar een samenwerkingsconvenant gesloten met het Regio College, opleiding Sport & Bewegen. Dit geeft de garantie dat wij per seizoen twee stagiaires (bovenbouw en onderbouw) hebben die bij trainingen assisteren, mits wij de begeleiding goed organiseren. De ervaring leert dat vaak Zaandijkers die deze opleidingen volgen, ook bij ons stage lopen. Super natuurlijk!

Norbert Koelewijn, Rochdi Yahyaoui en Rosita Kelatow van het Regio College
samen met onze voorzitter Bart Glandorff.