VOORKOM DAT DE CLUB JE INDEELT VOOR EEN CLUBDIENST!

Spelende leden en ouders/verzorgers kunnen weer via de APP ’Voetbal.nl’ zelf intekenen voor de clubdiensten. Er zijn kantine- en terreindiensten ingeroosterd op zaterdagen en zondagen vanaf 4 september.

Een kantinedienst duurt 3 uur en een terreindienst 4,5 uur. Je kunt daaruit zelf je keuze maken. Met drie kantinediensten of twee terreindiensten voldoe je al aan je clubverplichting!

Ben je nog niet bekend met de regeling ‘Vrijwilligersdiensten’? Op de website van onze club staat alle informatie over de regeling. Heb je de APP ‘Voetbal.nl’ nog niet geïnstalleerd op je telefoon, laptop, tablet of PC? Kijk ook op onze website voor de toelichting en instructies.

Namens het bestuur, de vrijwilligerscoördinatoren Jessica en Rob