DE VERENIGING ZIJN WIJ MET Z’N ALLEN

Zoals de naam al zegt “een vereniging verenigt”.  Zij brengt mensen bij elkaar en hierin zit opgesloten dat wij haar samen in stand houden. Dit doen wij bij ZVV Zaandijk al meer dan 100 jaar met veel succes. Bij onze vereniging betaalt ieder lid contributie. Een bijdrage die lang niet alle kosten dekt. Wij zijn daarom mede afhankelijk van geweldige sponsors, de kantine-inkomsten en vooral de inzet van vrijwilligers. Zonder hun inzet is het runnen van een club onhaalbaar en onbetaalbaar. Wij zijn gelukkig gezegend met een grote groep vrijwilligers, zoals werkers die het complex in goede staat houden, scheidsrechters, kantinepersoneel, trainers, leiders, mensen die de besturen en de commissies vormen en vele anderen. Allemaal zielen die in het belang van de club hun steentje bijdragen en er mede voor zorgen dat de leden voor een betrekkelijke lage contributie kunnen sporten en van onze prachtige club kunnen genieten.

Het is dus niet zo: “Ik betaal en consumeer”. Van elk lid wordt ook een immateriële bijdrage verwacht. Ook bij ons is het in toenemende mate lastig om voldoende vrijwilligers te vinden voor onder meer de kantinebezetting, terwijl wel over het algemeen wordt verwacht is dat de kantine tijdens voetbalactiviteiten open is.  Wij waren daarom, net als het merendeel van andere verenigingen, genoodzaakt om een aantal jaar terug een Vrijwilligersregeling in te voeren waarbij elk lid (en ouder) verplicht wordt een aantal clubdiensten uit te voeren. Het gaat grofweg om twee dagdelen per seizoen en dat is te overzien. De leden hebben erkend dat het invoeren van deze regeling belangrijk is om de club gaande te houden en hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering met de invoering hiervan ingestemd. Het is geweldig om te ervaren dat een heel groot deel van onze leden en ouders het belang ook inzien en spontaan en met plezier hun clubdiensten draaien.

Aan de regeling zijn ook sancties verbonden bij het niet op komen dagen: een boete en een wedstrijd schorsing. Wij zitten beslist niet wachten op het opleggen hiervan, omdat dit in veel opzichten gedoe geeft. Maar de ervaring heeft geleerd dat dit de enige manier is om een (klein) deel van de leden er toe te bewegen om aan de verplichting te voldoen.

De regeling is binnen de club algemeen bekend, te lezen op onze website en wordt ieder seizoen op verschillende momenten collectief via de site en persoonlijk via de mail gecommuniceerd. Desondanks gebeurt het dat mensen verrast zijn bij de mededeling dat zij zelf moeten intekenen via de Voetbal.nl app, ingeroosterd zijn of als een sanctie wordt opgelegd bij het niet verschijnen. En het uitleggen kost veel tijd en energie en geeft dus gedoe.

De moraal van dit verhaal “De vereniging zijn wij met z’n ALLEN!”. Help elkaar daarom om onze prachtige club nog minstens 100 jaar in de lucht te houden en voldoe zonder gemor en spontaan aan je verplichtingen.

Alvast bedankt voor ieders medewerking.

Namens het Hoofbestuur, Bart Glandorff  (Voorzitter)