ZVV Zaandijk organiseert in samenwerking met 4-Skills Soccer Academy in onze kantine de cursus ‘Verantwoord werken met kinderen’.  De cursus is bedoeld voor alle jeugdtrainers, jeugdleiders en commissieleden. 

De opleidingen binnen de sport in Nederland, richten zich vaak vooral op de technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Wat vaak wordt vergeten, is wat van de trainers/leiders gevraagd wordt op pedagogisch gebied. Het pedagogisch handelen van de trainer/leider wordt in de meeste opleidingen niet of slechts kort behandeld. Een groot gemis… want daar is juist waar de trainers veelal begeleiding in vragen! Wanneer er geen veilig leerklimaat is gecreëerd, of er geen controle is over het team, zal er van goede inhoudelijke training niet veel komen. Daar is waar deze cursus van aanbieder Arnoud Jonker van 4-Skills Soccer Academy het verschil in zal brengen! Deze cursus staat zeer hoog aangeschreven en is hierom ook opgenomen in het Nationaal Sportakkoord.
Omdat deze cursus ook erkend is door de KNVB, ontvangt elke gediplomeerde voetbaltrainer maar liefst 5 KNVB licentiepunten bij complete deelname.

Aanbod
De volledige cursus bestaat uit 4 avonden. Na de cursus heb je meer kennis van:

 • Hoe motiveer/ stimuleer ik elk kind binnen de training?
 • Hoe coach ik jeugdspelers tijdens een wedstrijd op een positieve manier?
 • Hoe daag ik elke speler uit binnen de training met al die niveauverschillen?
 • Hoe voorkom ik storend gedrag (preventief handelen)?
 • Hoe ga ik om met storend gedrag?
 • Hoe zorg ik voor structuur en duidelijkheid binnen en buiten mijn team?
 • Hoe ga ik om met ouders die een negatieve invloed hebben op het kind/het team?
 • Hoe geef ik training aan spelers met een beperking?
 • Hoe ga ik om met spelers die niet luisteren?
 • Hoe ga ik om met grensoverschrijdend gedrag?
 • Hoe ga ik om met excessen?
 • Waar houdt mijn verantwoordelijkheid op als trainer, wanneer ligt het bij het bestuur?
 • Hoe ga ik om met spelers die zeer fysiek en verbaal agressief gedrag vertonen tijdens trainingen en wedstrijden

Programma
De vier avonden hebben telkens de volgende opzet:
19.00u – 20.15u: Theoretisch gedeelte met veel praktijkvoorbeelden
20.15u – 20.30u: Pauze
20.30u – 21.30u: Werkvormen met casussen in groepen

Home | Soccer Academy 4 Skills

 

Thema’s

Cursusavond 1: Gouden Weken
Cursusavond 2: Preventief voorkomen van storend gedrag op je training
Cursusavond 3: Coaching
Cursusavond 4: Grensoverschrijdend gedrag

Data cursusavonden
Donderdag 9 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 8 maart
Maandag 20 maart

Aangezien we de waarde van het pedagogisch handelen hoog inschalen en jeugdtrainers en -leiders hierin graag willen ondersteunen, gaan we uit van een grote opkomst om samen weer een volgende stap te zetten naar een nog veiliger en fijner leerklimaat binnen ZVV Zaandijk.

De geplande jeugdtrainingen op deze avonden vervallen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft de cursus te volgen.

 

Patrick Leering (Jeugdvoorzitter)