Ook dit vreemde voetbalseizoen is afgelopen , De materiaalcommissie vraag zich af of men voor het nieuwe seizoen nog nieuwe spullen moeten kopen. Dat willen wij graag aan elk eind van een  seizoen  gaan controleren en inventariseren . Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek aan diegene de wedstrijdsets van een team beheren: Wij willen graag 

Verder Lezen

Recent is het bestuur van onze vereniging ter ore gekomen dat er enige spanningen zijn tussen een aantal werkers in onze maandagmiddagploeg. Het volgende is namelijk het geval. Voor de werker worden werkzaamheden gezocht passend bij hun de fysieke en psychische kwaliteiten, waarbij o.a. ook rekening wordt gehouden met het arbeidsverleden. Voor het toetreden tot 

Verder Lezen

Het is sinds vandaag ook mogelijk zelf een bericht te plaatsen op de website. Wil je iets mededelen, of heb je wat meegemaakt bij de voetbalvereniging dan is het vanaf vandaag mogelijk dit te delen op de site in de nieuwsbrief of op social media. Het is niet de bedoeling dat je een promotiepraatje schrijft 

Verder Lezen

Wist je dat iedereen die een functie heeft bij ZVV Zaandijk een VOG heeft moeten afgeven. Maar wat is nu zo’n VOG verklaring?? Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie bij onze vereniging. 

Verder Lezen

We zijn druk aan het werk aan een geweldige website, die we met een team van vrijwilligers maken. Soms kunnen er kleine foutjes zijn, in webterm noemen we dat een bug. Omdat wij natuurlijk niet alles kunnen zien, vragen wij de bezoekers ook mee te kijken naar ons werk en als ze een foutje ontdekken 

Verder Lezen

Trainers en vrijwilligers, hoe wordt er over hen gedacht en hoe wordt er over hen gesproken. Wie zijn de mensen achter onze vrijwilligers en hoe staan zij erin nu ze avond aan avond en op de zaterdag zich inzetten om alles bij een club draaiende te houden.